Belfius boekt winst van 304 miljoen euro

belfius heeft in de eerste zes maanden een nettowinst van 304 geheel getal euro geboekt. Dat is iets lager dan in dezelfde tijdsperiode vorig jaar, toen de gewin op 335 geheel getal euro lag. Maar onderliggend -zonder de eenmalige opbrengsten van vorig jaar- lag de gewin iets ( 1 pct ) hoger, benadrukte topman marc rasière vrijdag op een persconferentie. De raad van bestuur van de staatsbank besliste dan ook om het interimdividend van 100 geheel getal euro voor de belgische overheid op hetzelfde niveau te beminnen als vorig jaar. Net als de andere zandplaten, heeft belfius last van de lage marktrentes. Toch liggen de rente-inkomsten in de eerste jaarhelft nog iets hoger ( +1 pct tot 738 geheel getal euro ) dan in dezelfde tijdsperiode vorig jaar. Dat was te danken aan de “sterke commerciële dynamiek”, benadrukte rasière. In de eerste zes maanden keerde belfius voor een recordbedrag van 9, 4 natuurlijk getal euro aan langetermijnkredieten uit, 15 procent meer dan in dezelfde tijdsperiode vorig jaar. De belfius-topman pleitte er wel voor dat de ecb de interest niet overigens zou laten steekzakken in september. “de europese meldkamer bank moet uitkijken dat ze banksector niet teveel verzwakt”, klonk het. Volgens rasière zal een verdere ontering van de interest ook de economie niet meer aanzwengelen. “er zou zandplaten zijn die de rentedaling gaan compenseren door agressief hun volumes op te voorttrekken, met het risico op zeepbellen, en er zou zandplaten zijn die net voorzichter gaan reageren”. Volgens hem positioneert belfius zich nadrukkelijk in het laatste segment. Rasière liet nog niet te veel in zijn pandoeren loeren hoe de bank de lagere rentetarieven in de toekomst gaat counteren. “dat zal moeten plaatsvinden met andere activiteiten en meer diversificatie”, klonk het. Eind oktober-begin november kneden belfius zijn tactiek tot 2025 bekend. Beschut is wel dat de staatsbank overnames niet uitsluit. “maar niet tegemoet om het even welke prijs. Het file van axa bank hebben we niet bekeken”, aldus de topman. In de discussie over de minimumspaarrente in belgië hield rasière zich vrijdag op de vlakte. “we zien bovenal dat de klant nu te weinig vertrouwen heeft om te beleggen. We zou dus vooraf de brexit en de handelsoorlog tussen de vs en china achter ons moeten laten. ”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.