Boekhouder zoeken

Een belastingconsulent heeft veel overlappende functies met een accountant. Het verschil is dat een belastingconsulent zich voornamelijk bezig houdt met fiscale zaken. We zullen de overige verschillen en pick out hier voor u op een rij zetten. Belastingconsulent verschil comptroller en belastingconsulent belastingconsulent is een beschermde titel in belgië, evenals accountant. De wet legt echt enkel de activiteiten voor de comptroller vast. Voor de belastingconsulent is dit niet het geval. Daarom mogen alleen belastingconsulenten de titel van belastingconsulent dragen, maar het is in principe eenieder toegestaan om de functies van een belastingconsulent uit te voeren. Zo kunnen ook een comptroller, boekhouder of fiscalist de pick out van een belastingconsulent uitvoeren. Ze mogen hierbij echt niet de titel van belastingconsulent gebruiken. Men mag de titel belastingconsulent enkel gebruiken na inschrijving op het tableau vivant van leden van het instituut van comptroller en belastingconsulenten ( iab ). Ook comptroller dienen zich bij dit instituut in te schrijven alvorens zij de beroepstitel comptroller moge gebruiken. Boekhouders en fiscalisten dienen zich in te schrijven bij het beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten ( bibf ). Pick out van de belastingconsulent ook al zijn de pick out van de belastingconsulent niet vastgelegd in de wet, zoals dat wel het geval is bij comptroller, definieert de wet toch de activiteiten. Zo is de eerste activiteit van de belastingconsulent advies geven aan belastingplichtigen in fiscale zaken. De tweede activiteit omvat het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen. Ten derde kunnen belastingconsulenten belastingplichtigen vertegenwoordigen voor fiscale administraties. Op de internet site van het instituut van comptroller en belastingconsulenten staat uitgebreid omschreven welke activiteiten aan een belastingconsulent worden toegeschreven. Onder de pick out vallen onder andere : fiscale expertness op het gebied van verschillende soorten belasting. Fiscale break down en afsluiting van jaarrekeningen. Opmaken en doorgeven van belastingaangiften, op het gebied van verschillende soorten belastingsvormen. Voorbereiden, begeleiden en vertegenwoordigen van belastingplichtigen tijdens belastingcontroles. Break down en beheersing van fiscale risico’s. Etc. boekhouder zoeken

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.