De start van 52 wandelingen van de hand van Leo De Ryck

als hevig wandelaar heeft leo de ryck zaliger er eeuwig naar gestreefd om zijn medemensen ook meer op stap te toelaten gaan. Enkele jaren geleden startte hij een ongelijkheid op waarbij hij de bedoeling had om een postpakket van 52 wandelingen in en rond affligem uit te werken ; één wandeltocht voor elke week van het jaar dus. De routes en een basisbestanddeel van de begeleidende teksten voor deze wandelingen heeft hij nog kunnen calculeren ; zijn vroegtijdig verscheiden hebben hem echter niet meer toegelaten om dit werk te voltooien. Het was op zijn sterfbed dat hij aangedrongen heeft om zijn ongelijkheid voorts uit te werken en te publiceren. Gidsen affligem hebben met enthousiasme die taak op zich genomen, uit erkentelijkheid voor alles wat leo voor de gidsenwerking betekend heeft. Intussen zijn de eerste 10 wandelingen klaar. Nog 42 te gaan… er is heel wat tijd en beraad in dit concept gekropen, voornamelijk aldaar ze er een kwaliteitsvol gegeven moeten van maken dat de toestemming van leo zou krijgen. Om allemaal te toelaten ontmoeten met deze wandelingen, regelen de voorkomendheid vreemdelingenverkeer en gidsen affligem 2 zomeravondwandelingen, één in essene en één in teralfene. Gedurende deze zomeravondwandelingen krijg je de kans om de eerste twee wandelingen uit te proberen. Alle deelnemers krijgen daarbij de baanvak mee naar huis. Praktische info : zomeravondwandeling essene : duivenmelkerswandeling : defini\xebring : de duivensport heet een belgische uitvinding te zijn. De huidige reisduif werd tussen 1820 en 1840 in onze contreien gekweekt. De antwerpse baron ulens en zijn boerenknecht andré bernaerts waren de grondleggers van deze soort. Aanzet 19de eeuw werden er al wedstrijden gehouden. In de jaren 1950 kende ons land 250. 000 duivenmelkers. Deze wandeltocht stuurt ons ter weidse landschappen in essene en asbeek met prachtige vergezichten met hier en daar nog duiventillen in het landschap. Afstand : totale afstand 6. 4 km ( 3. 1 km verhard, 3. 3 km onverhard ) datum : donderdag 18 juli start : om 19. 00 uur aan de kerk van essenezomeravondwandeling teralfene : teralfene in woiibeschrijving : het geweld van de tweede wereldoorlog heeft relatief weinig materiële averij aangericht in teralfene. De duitsers zijn relatief gemakkelijk de dender kunnen oversteken zodat er geen zware gevechten mogelijkheid vonden. Toch kan je er nog sporen vinden van de oorlog ; deze wandeltocht laat ze je ontdekken. Afstand : totale afstand 5. 5 km ( 4. 2 km verhard, 1. 3 km onverhard ) datum : donderdag 8 augustusstart : om 19. 00 uur aan de kerk van teralfene wandeltocht van de vriendschap hekelgem ‘vriendschap is iets kostbaar in ’t leven en mag risicoloos niet verloren gaan, integendeel dient regelmatig verzorgd te worden. Een wandeltocht is daartoe een uitstekende mogelijkheid en schept de beste tijd tot ontmoeting en babbel. Vandaar dit jaarlijks initiatief, waarbij de kans geboden wordt om vrienden eens leuk bij mekaar te brengen. ’ leo de ryckzondag 25 augustus a. S word jullie wederom van harte uitgenodigd op onze “wandeling van de vriendschap”. Deze keer exploreren we de lievelingswandeling van leo die gaat ter het hopveld, de kluiskapel en de faluintjes. We sluiten aan bij het bruegeliaans volksfeest, georganiseerd door vtbkultuur met onderweg vertellen over bruegel in de gebied verzameld door leo de ryck. Datum : zondag 25 augustus afstand : 7, 2 kmstart : 14. 30 uur aan het jeugdheem abdij ( binnenkoer ), abdijstraat gegevensbestand ” in alle rust maakte leo voor velen het verschil ” affligems ereburger leo de ryck overleden

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.