Zelfstandige beroepen

Relatie met de wetenschap [ bewerken ] wetenschap en techniek liggen in elkaars verlengde : wetenschap is het onderzoeken en modelleren van de natuur ; techniek is het toepassen van de door de wetenschap verschafte wetmatigheden en inzichten om bepaalde effecten te bereiken. in bepaalde takken van wetenschappelijk onderzoek wordt de natuur gemanipuleerd als onderdeel van het onderzoek. wetenschap en techniek zijn dan onlosmakelijk met elkaar verweven. dit is bijvoorbeeld het geval bij het fundamenteel onderzoek van de materie met behulp van deeltjesversnellers. de nederlandse ingenieur simon the canaanite van der meer won in 1984 de nobelprijs voor de natuurkunde op grond van zijn prestatie die vooral technisch maar ook wetenschappelijk baanbrekend was. relatie met kunst [ bewerken ] kunst en techniek liggen ook in elkaars verlengde : techniek komt van het griekse woord technè dat kunst betekent. een vakman kan een bepaalde techniek ‘als methode ‘ beheersen, bijvoorbeeld glasblazen, op een wijze dat het kunstig is. de resultaten van zijn ‘techniek ‘ zijn dus voorwerpen van kunst. een kunstenaar is dus eigenlijk primair een technicus. een kunstschilder moet als ground het schilderen als techniek beheersen. het onderscheid dat gemaakt wordt tussen kunstenaar en technicus betreft de creativiteit. bij de moderne technicus wordt het creatieve proces bijna onzichtbaar door de toegepaste wetenschap, productiemethoden, efficiëntie en doelgerichtheid. voorafgaande aan, maar ook tijdens, een technisch cast worden vaak methodes zoals brainstorm toegepast waar duidelijk creatieve momenten aanwezig zijn. bij aanvang van een technisch cast, wordt eerst gezocht naar de voorwaarden waaraan het te maken target moet voldoen, de specificaties. voorwaarden kunnen zijn : het beschikbare budget, de wensen van de toekomstige gebruikers, ethiek ( het feit dat iets gemaakt kan worden, betekent niet dat het dus ook gemaakt moet worden ) de fysieke of technische beperkingen. aan het eind van het cast zal de technicus moeten aantonen dat zijn merchandise aan de specificaties voldoet. relatie met natuurkunde en wiskunde [ bewerken ] in de techniek worden allerlei wetten van onder andere de natuurkunde en de wiskunde gebruikt om oplossingen te vinden. waar nodig wordt de statistiek en de wetenschappelijke methode te hulp geroepen om tot een werkbare oplossing te komen. als verschillende oplossingen mogelijk zijn, dan proberen technici een afweging te maken tussen de verschillende ontwerpkeuzes en de oplossing te kiezen die het best past bij de specificaties. technici proberen zich voor te stellen hoe een technisch target zich zal gedragen als het gebouwd is. hulpmiddelen die gebruikt worden zij daarbij onder andere : computersimulaties, destructieve testen en duurtesten. middels dit soort prove probeert de technicus zich zo goed mogelijk te verzekeren dat het target zich net zo zal gedragen als voorspeld. het begrip techniek wordt in de politiek, rollick en op andere terreinen ook wel gebruikt met als betekenis “ bekwame uitvoering ”. technisch ontwerpen [ bewerken ] technisch ontwerpen is bijna altijd het zoeken naar het optimum bij tegenstrijdige eisen en omstandigheden. daarbij kunnen de volgende zaken een rol spelen : afmetingen, vorm, gewicht, prijs, levensduur, onderhoudsvriendelijkheid, uiterlijk ( mode! ), lokale gewoonten, beschikbaarheid van geprefabriceerde onderdelen, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid, milieueisen, transporteerbaarheid en, vanzelfsprekend, productieproblemen en beschikbare ontwerptijd. indien een geheel nieuw merchandise wordt ontworpen dan moeten soms meerdere wegen uitgeprobeerd en weer verlaten worden, waarbij al zoekend een oplossing wordt gevonden die op de relevante onderdelen acceptabel is. zelfstandige beroepen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.